Един ден с …. Ричи Рамзи

Име Ричи Рамзи Професионалист от.. 2007 г. Победи в Европейския тур 2009 г. South African Open Championship 2012 г.  Omega European Masters 2015 г. Trophée Hassan II Победи в Challendge Tour-а 2008 г....